Vyplatí se i dnes do investic zahrnovat i lidské zdroje?


Posted On Bře 16 2020 by

Není pochyb o tom, že vývoj nových technologií i výrobních procesů posupuje kupředu skutečně velkým tempem. Mnoho lidí se proto obává, že se ve většině profesí, tedy alespoň těch výrobních, stanou zbytečnými a budou nahrazeny automatikou. Jsou ale tyto obavy oprávněné? Skutečně mohou stroje nahradit lidi, nebo jsou lidské zdroje stále nepostradatelné?

Odpověď není tak jednoznačná. Zatímco je velmi pravděpodobné, že většinu aspektů výroby budou stále častěji nahrazovat stroje, toto vytvoří další pracovní příležitosti. Stačí tedy, aby se pracovníci rekvalifikovali na novou práci. A jakáže práce to bude?

lzdroje1

Předně bude nutné, aby tyto stroje někdo vyráběl. K montáži sice bude pravděpodobně možné použít automatiku, ale jednotlivé součástky bude alespoň ze začátku potřeba dělat lidskou prací. To však ani zdaleka není vše.

Tyto stroje totiž bude nutné udržovat v provozu. A jak víme, nic nevydrží věčně. Postupem času tedy bude nutné dělat drobné opravy a správky, stejně jako nutné pravidelné kontroly a revize. A tyto činnosti budou moci vykonávat pouze lidé.

A v neposlední řadě bude nutné provoz těchto strojů kontrolovat a koordinovat. Je jasné, že to nebude moci provádět žádný stroj, nýbrž člověk. Ale jaký je důvod toho, že automatická zařízení nemohou nahradit v těchto věcech lidi?

lzdroje2

Je to prosté. Tím hlavním důvodem je flexibilita. Lidé dokážou rychle reagovat na náhlé změny situace, a to i ty neočekávané, a jsou schopni se přizpůsobit a dělat i neobvyklá rozhodnutí. Stroje však mohou dělat jen to, k čemu byly naprogramovány. A pokud jejich program neobsahuje řešení, co v dané situaci dělat, pak jsou bezmocné.

Jak je tedy vidět, lidé se, alespoň prozatím, o svou práci bát nemusí. Tedy alespoň ti, kteří jsou ochotni se učit novým věcem a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Takoví najdou obživu v podstatě vždy. A to je přeci to hlavní, ne?

Last Updated on: 20 dubna, 2022 at 4:39 am, by


Written by