Kdo platí opravy v pronajatém bytě?


Posted On Srp 16 2019 by

Aby nevznikali spory mezi domácími a jejich nájemníky, tak je vše ošetřeno zákonnou formou. Dnes tedy novým občanským zákoníkem. Při jeho pročítaní se okamžitě dozvíte, že nájemce musí hradit opravy, které vznikají při používaní daného bytu. Myslím se tím, ale drobnější opravy do 1 000 Kč. Co je a není drobná oprava, řeší nařízení vlády z roku 2015. Ale i drobné opravy mají svůj limit. Je to proto, aby si domácí nemohl vynutit všechny opravy u starých poškozených bytů, do kterých už dlouho nikdo neinvestoval.
přeplněné město
Limit říká, že je možné požadovat opravy jen do bodu, kdy drobné opravy nepřesáhly za každý kalendářní měsíc v daném roce 100 Kč za m² pronajaté podlahové plochy. Další placení už v daném roce není možné a musí je provést domácí. Pokud tedy máte pronajatý byt 1+1 s podlahovou plochou 50 m², máte limit na drobné opravy do 5 000 Kč. U balkonů, lodžií, sklepů, nebo teras se počítá jen jedna polovina plochy. Nezapomínejte na to, že za podlahovou plochu jsou považovány i prostory nepatřící k bytu, ale jsou výhradně nájemníkem používány.

Nájemce má povinnost nahlásit okamžitě všechny zjištěné vady svému domácímu a přesná doba do kolika dnů od zjištění může být uvedena v nájemní smlouvě. Poškození bytu, která způsobí nájemce na pronajatém bytě, je povinen odstranit na své náklady v plné výši a domácí má právo je vymáhat, přičemž může provést opravy sám a chtít už jen finanční kompenzaci. Pokud dojte k opuštění pronajatého bytu na dobu delší než 2 měsíce, tak je nutné dát o tom vědět domácímu.
zelený přívěšek
Aby se domácí do bytu dostal i v nepřítomnosti nájemníka např.: v případě havárie je nezbytné předat klíče od bytu další osobě nebo přímo domácímu pokud nikoho vhodného nenajdeme. Neoznámenou nepřítomností zamezuje nájemce v pronajatém bytě okamžitému zastavení jakékoli havárie a při vzniku škody platí vše v plné výši. Domácí má povinnost vykonat všechny velké opravy, které by mohli znemožňovat obývání bytu. Co se týče domácích spotřebičů, domácí je povinen odstranit všechny závady na nich jen v případě, že jsou součástí nájemní smlouvy.


Last Updated on: 30 listopadu, 2021 at 1:47 am, by


Written by